Η Ελλάδα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι Περιφερειακές Αγορές - Στρατηγική θέση

Η Ελλάδα αποτελεί μία ιδανική επενδυτική τοποθεσία, με βάση την οποία μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί ιδανική πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για χώρες από την Μέση και Άπω Ανατολή. Η στρατηγική της θέση, το κομβικό σημείο για μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και η ιδιότητα του κράτους-μέλους της ΕΕ και της Ευρωζώνης, παρέχουν στους επενδυτές σημαντικά  πλεονεκτήματα. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του λιμένα του Πειραιά από την μεγάλη  κινέζικη εταιρεία μεταφορών Cosco για υλοποίηση επενδυτικού της σχεδίου, ώστε να έχει πρόσβαση στις αγορές της Μεσογείου και της ΕΕ. Σε αυτή της την κίνηση προστέθηκε η στρατηγική της συνεργασία με την εταιρεία Hewlett Packard για μεταφορά των εμπορευμάτων της στις αγορές αυτές, ενώ αντίστοιχο ενδιαφέρον για τη δημιουργία κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα έχει εκδηλώσει και η εταιρεία IKEA.