Κομβικό σημείο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου

Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 2010, συνεχίζει να  αποτελεί φυσική επιχειρηματική έδρα με δυνατότητα να προσεγγίσει κανείς 140 εκατομμύρια καταναλωτές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, της οποίας το ΑΕΠ αγγίζει σχεδόν το 1 τρισεκατομμύριο Ευρώ. Οι ισχυροί επιχειρηματικοί δεσμοί της Ελλάδας με την περιφέρεια διαμορφώνουν σημαντικές ευκαιρίες για πρόσβαση σε αγορές που εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά, εκσυγχρονισμό υποδομής, τεχνολογία και καινοτομία, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ενέργεια, τουριστική ανάπτυξη και ελαφρά βιομηχανία.

Οι ελληνικές εταιρείες έχουν μεγάλη επιρροή στην περιοχή και η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών, οι επιχειρήσεις των οποίων έχουν σημαντική παρουσία και επενδύουν στις συγκεκριμένες χώρες. Ο Oργανισμός Enterprise Greece έχει καταγράψει πάνω από 1.200 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στα Βαλκάνια.