Κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας

Πολλές ξένες εταιρείες έχουν ανακαλύψει,  ότι δημιουργώντας επιχειρηματικές έδρες στην Ελλάδα, αποκτούν άμεση πρόσβαση σε σημαντικές αγορές, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και σύγχρονη υποδομή. 

Οι επενδυτές που έχουν πρόσβαση στις αγορές αυτές από την Ελλάδα επωφελούνται από παραδοσιακές και μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας που έχει αναπτύξει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, από αμοιβαία κατανόηση και πολιτισμική εγγύτητα, αλλά και άλλους αντίστοιχους παράγοντες.  Τα άυλα αυτά πλεονεκτήματα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αποδοτική υλοποίηση επενδύσεων.