Πρόσβαση σε αναδυόμενες αγορές ανάπτυξης

Για κάθε επιχείρηση η απρόσκοπτη πρόσβαση σε πελάτες και αγορές είναι καίριας σημασίας. Η Ελλάδα διαθέτει άριστη υποδομή μεταφορών που μπορεί να διακινεί αποδοτικά και με ταχύτητα αγαθά προς τοπικούς πελάτες ή σε προορισμούς ανά τον κόσμο οδικώς, σιδηροδρομικώς, εκ θαλάσσης ή αέρος.  

Η Ελλάδα έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της σχετικής της  πολιτικής, τη μεταφορά ατόμων και αγαθών με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό. Η Εγνατία Οδός είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ευρώπη, μήκους 680 χιλιομέτρων, συνδέει την Αδριατική θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μαύρη Θάλασσα. Η Εγνατία Οδός αναδιαμορφώνει ολόκληρο το εμπορικό δίκτυο μεταφορών της περιοχής, καθώς παρέχει μια σύγχρονη δίοδο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και πολλαπλές συνδέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου.   

Επιπλέον, η παγκοσμίου φήμης και μεγάλου μεγέθους ελληνική ναυτιλία είναι σε θέση να μεταφέρει πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα σε εικοσιτετράωρη βάση. Τα διεθνή λιμάνια της χώρας αποτελούν βασικά σημεία πρόσβασης στη Δυτική και Νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα 15 διεθνή και 26 αεροδρόμια εσωτερικών πτήσεων της Ελλάδος αποτελούν κομβικά σημεία στις μεταφορές επιβατών και φορτίων εντός και εκτός της χώρας. Ο Διεθνής Αερολιμένας των Αθηνών έχει βραβευθεί στο παρελθόν ως «Ευρωπαϊκό Αεροδρόμιο της Χρονιάς» και έχει αναγνωρισθεί ως το 2ο καλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο στην κατηγορία του (Έκθεση AETRA, 2004).

Το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα έχει ενσωματωθεί με το σιδηροδρομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο της γραμμής Βορρά-Νότου.  Επιπλέον, ο χρόνος της διαδρομής από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη έχει μειωθεί σε 5 ώρες περίπου.

Συνοπτικά η ελληνική υποδομή μεταφορών έχει ως εξής:
Σιδηροδρομικό δίκτυο – Σύνολο: 2.265 χιλιόμετρα,
Οδικό δίκτυο – Σύνολο: 117.000 χιλιόμετρα, από τα οποία  1.485 χιλιόμετρα είναι νέων εθνικών οδών Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης
Θαλάσσιο δίκτυο – 16 διεθνή λιμάνια που εξυπηρετούν την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο
Εναέριο δίκτυο – 15 διεθνή αεροδρόμια, 26 αεροδρόμια εσωτερικών πτήσεων