Νοτιοανατολική Ευρώπη – Βασικά δεδομένα

- Περισσότεροι από 140 εκατομμύρια καταναλωτές
- Συνολικό  ΑΕΠ περίπου €1 τρισεκατομμυρίου
- Ελκυστικό κόστος εργασίας, υψηλή παραγωγικότητα και ευέλικτη εργατική νομοθεσία

Έρευνες και στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη - χώρο στον οποίο η Ελλάδα κατέχει στρατηγική θέση - παραμένει ισχυρό, παρά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και χαρακτηρίζεται ως ευνοϊκός επενδυτικός προορισμός  (FDI-Markets 2012).