Επενδυτικά Έργα

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις πραγματοποιούνται είτε από το Δημόσιο, είτε από ιδιώτες, είτε με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Παρακαλούμε δείτε αναλυτικά την πορεία των επενδυτικών έργων που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση για την ένταξή τους στη διαδικασία «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων». 

Τα επενδυτικά σχέδια, που δεν έχουν εγκριθεί ως στρατηγικές επενδύσεις και των οποίων οι φάκελοι που περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές με την επένδυση αιτήσεις, δικαιολογητικά έγγραφα, δηλώσεις, παρουσιάσεις, πληροφορίες ή οποιουδήποτε άλλου είδους έγγραφα υποβάλλονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε., δεν χαρακτηρίζονται από την κατάθεσή τους και μόνο ως στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010 και συνεπώς η κατάθεση των εν λόγω φακέλων δεν συνεπάγεται την υπαγωγή των σχεδίων στον προαναφερόμενο νόμο από την οικεία υπηρεσία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

Οι υποψήφιοι επενδυτές ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και την αλήθεια των υποβληθέντων από αυτούς εγγράφων και εν γένει πληροφοριών στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε..

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για κάθε έγγραφο ή εν γένει πληροφορία που υποβάλλεται στην οικεία αυτής υπηρεσία για την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου, από τον υποψήφιο επενδυτή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. δηλώνει ρητά ότι μόνο οι επενδύσεις, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική της σελίδα ως «ενταγμένα έργα», κατόπιν εκτίμησης του φακέλου και υπαγωγής αυτού στις διατάξεις του ν. 3894/2010 από την οικεία Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, θεωρούνται «στρατηγικές επενδύσεις» υπό το πρίσμα του ν. 3894/2010. Κάθε είδους διαφοροποίηση αναφορικά με τις εν λόγω επενδύσεις θα αναρτάται άμεσα στο διαδίκτυο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, που ήθελε τυχόν προκύψει από την παρερμηνεία της κατάθεσης της αίτησης αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης ως στρατηγικής, και ρητά δηλώνει ότι η κατάθεση τέτοιου είδους φακέλου δεν δεσμεύει το αρμόδιο Τμήμα αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης υπό το πρίσμα του ν. 3894/2010.
 

ELEMENT CONSULTING ENERGY LTD | Ανάπτυξη 9 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 249 MW στη Θεσσαλία
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ βάσει της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. με Αρ. 18/21−6−2013
ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΠΕ | Ηλιοθερμικό έργο ισχύος 100 MW στη θέση Αυλώνα Ν. Αττικής
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ βάσει της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. με Αρ. 19/21−6−2013
Ε-Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΛΥΡΡΙΖΟΣ Α.Ε. | Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW στο Nομό Κοζάνης
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ βάσει της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. με Αρ. 20/21−06−2013
ΑΓΥΙΑ Α.Ε. | Τουριστική επένδυση η οποία στοχεύει στην δημιουργία πολυτελούς θερέτρου με την ονομασία “Ithaca Resort” στην Ν. Ιθάκη. Η επένδυση Παραθεριστικού-Τουριστικού χωριού περιλαμβάνει Ξενοδοχεία 5 αστέρων, Spa, γήπεδο και κτίριο λέσχης Γκόλφ, Μαρίνα, μικρές Συνεδριακές εγκαταστάσεις και αντίστοιχης κατηγορίας παραθεριστικές κατοικίες.
Έχει υποβληθεί
CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS LTD | Κατασκευή και λειτουργία συστάδας φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 470 MW
Έχει υποβληθεί
SPORTSLAND Α.Ε. | H SPORTSLAND Α.Ε. προτίθεται να πραγματοποιήσει Τουριστική Επένδυση στη Βοιωτία, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Έχει υποβληθεί
“ΒΗΤΑ ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” με δ.τ. “ΒΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Α.Ε.” | Κατασκευή και λειτουργία ενός Καινοτόμου Πολιτιστικού και Εμπορικού Πάρκου Αναψυχής στο Ν. Ηρακλείου, Κρήτη
Έχει υποβληθεί
HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” με δ.τ. “HAPPY HOLIDAYS Α.Ε.” | PORTO SARTI RESORT: Κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος και τουριστικού λιμένα στη θέση “Αχλάδα” του Δ.Δ. Σάρτης του δήμου Σιθωνίας.
Έχει υποβληθεί
“VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνίων.” με δ.τ. “ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ. ΑΕΕΤ” | Υλοποίηση Δικτύου σταθερής τηλεφωνίας Νέας Γενιάς
Έχει υποβληθεί
“HALCYON HILLS Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις A.E.” με δ.τ. “HALCYON HILLS A.E.” | HERA BAY LUXURY RESORT
Έχει υποβληθεί
ΑΙΓΑΙΟ: Όραμα και Έργο από την εταιρία ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ
Έχει υποβληθεί
Ομιλος Επιχειρήσεων Μήτση | Δημιουργία-κατασκευή 3 νέων Ξενοδοχείων 5 αστέρων, δυναμικότητας 225 δωματίων/450 κλινών, στο νησί της Μυκόνου στην περιοχή Ελιά
Έχει υποβληθεί
ΑRCADIA CULTURAL RESORT AND SPA | Τουριστική επένδυση, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων, spa, μαρίνας, παραθαλάσσιου θεάτρου και θεματικών αθλητικών/ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
Έχει υποβληθεί
PANITA TD | Ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού κέντρου στα όρια των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης
Έχει υποβληθεί