Νέα

ΕΛΛΑΔΑ, Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Παρουσίαση Σχεδίου Νόμου για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σχέδιο Νόμου υπό διαβούλευση: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ