Εξωτερικό Εμπόριο


Ο τομέας Εξωτερικού Εμπορίου αποτελεί το βασικό πυλώνα της Enterprise Greece για την προώθηση και την προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των εξαγωγών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου της, η Enterprise Greece συνεργάζεται με τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους κλαδικούς συνδέσμους και φορείς καθώς και με τα επιμελητήρια της χώρας για την προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε υφιστάμενες όσο και νέες αναδυόμενες αγορές.

Πρόγραμμα Δράσης

• Εκθεσιακό Πρόγραμμα
Η Enterprise Greece μετά από δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υλοποιεί κάθε χρόνο ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την εθνική συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού.
περισσότερα

• Ολοκληρωμένα Κλαδικά Προγράμματα
Η Enterprise Greece υλοποιεί ολοκληρωμένα κλαδικά προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται:
• από συγκεκριμένα κονδύλια της ΕΕ, κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και
• από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό).
περισσότερα

• Δράσεις Προβολής & Προώθησης
Η Enterprise Greece διοργανώνει δράσεις προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων. Ειδικότερα, διοργανώνει  Επιχειρηματικές Αποστολές στον τομέα των εξαγωγών, κατόπιν ανάλυσης και επιλογής των αγορών – στόχων. Επιμελείται και οργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις εξαγωγικών ελληνικών εταιρειών με ξένες επιχειρήσεις.  Επιμελείται της δημιουργίας προγραμμάτων προβολής και επικοινωνίας για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, πραγματοποιεί εκδηλώσεις in store promotion, προσκαλεί κλαδικούς επαγγελματίες και δημοσιογράφους των διεθνών media για να γνωρίσουν τα ελληνικά προϊόντα.
περισσότερα


Πληροφόρηση – Ενημέρωση


Η Enterprise Greece προσφέρει πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση  των ελληνικών  επιχειρήσεων  που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα των εξαγωγών ή βρίσκονται σε αρχικό στάδιο σχετικά με τη δημιουργία του εξαγώγιμου προϊόντος και τις εξαγωγικές διαδικασίες.
περισσότερα