Πρόγραμμα Δράσης

H Enterprise Greece αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους, έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο πρόγραμμα δράσης. Πιο συγκεκριμένα:

• Εκθεσιακό Πρόγραμμα
Η Enterprise Greece μετά από δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υλοποιεί κάθε χρόνο ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την εθνική συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού.
περισσότερα

• Ολοκληρωμένα Κλαδικά Προγράμματα
Η Enterprise Greece υλοποιεί ολοκληρωμένα κλαδικά προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται:
• από συγκεκριμένα κονδύλια της ΕΕ, κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και
• από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό).
περισσότερα

• Δράσεις Προβολής & Προώθησης
Η Enterprise Greece διοργανώνει δράσεις προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων. Ειδικότερα, διοργανώνει  Επιχειρηματικές Αποστολές στον τομέα των εξαγωγών, κατόπιν ανάλυσης και επιλογής των αγορών – στόχων. Επιμελείται και οργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις εξαγωγικών ελληνικών εταιρειών με ξένες επιχειρήσεις.  Επιμελείται της δημιουργίας προγραμμάτων προβολής και επικοινωνίας για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, πραγματοποιεί εκδηλώσεις in store promotion, προσκαλεί κλαδικούς επαγγελματίες και δημοσιογράφους των διεθνών media για να γνωρίσουν τα ελληνικά προϊόντα.
περισσότερα