Επενδύσεις

Ο τομέας των Επενδύσεων αποτελεί το βασικό πυλώνα της Enterprise Greece για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Ο Οργανισμός υποστηρίζει τους διεθνείς επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, συμβάλλει στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, και παρέχει σημαντική πληροφόρηση για την χώρα ως επενδυτικό προορισμό, προβάλλοντας τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα.

Επενδυτικοί Τομείς
Η Enterprise Greece προβάλλει την Ελλάδα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό δίνοντας έμφαση στους τομείς εκείνους που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως: Τουρισμός, Ενέργεια, Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Επιστήμες Υγείας, Τρόφιμα & Αγροτικά Προϊόντα, Logistics.
περισσότερα

Στρατηγικές Επενδύσεις
Ο Νόμος «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Ν.3894/2010), όπως ισχύει, στοχεύει στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δημιουργούν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα ευρέως φάσματος και σημαντικής εντάσεως στην Εθνική Οικονομία. Η Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος φορέας επί της Διαδικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων, έχοντας την ευθύνη για την ωρίμανση και αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που αιτούνται την υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου.
περισσότερα

Ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή
Η υπηρεσία «Ο Διαμεσολαβητής του Επενδυτή» της Enterprise Greece διαχειρίζεται και μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω των €2.000.000, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν συγκεκριμένα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εμπόδια, καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, με συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους.
περισσότερα