Τομέας Ενέργειας

Οι βασικές διαδικασίες αδειοδότησης για τον τομέα της Ενέργειας ορίζονται από τον Ν. 3851/2010, όπως περαιτέρω συμπληρώνεται από μεθύστερα νομοθετήματα και αποφάσεις με κυριότερο τον Ν. 4001/2011.

Για την αναλυτική παρουσίαση σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης για τον τομέα της Ενέργειας, παρακαλούμε κατεβάστε το σχετικό pdf αρχείο:
• Γενική Διαδικασία Αδειοδότησης ΑΠΕ και σύντομη παρουσίαση των περιεχομένων των Ν. 3851/2010 και Ν. 4001/2011