Επιστήμες Υγείας

Αξιοποιώντας το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την εδραιωμένη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και τις εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής φαρμάκων ο τομέας των Επιστημών Υγείας και Φαρμάκου παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική ανάπτυξης βασιζόμενος τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην επεκτασή του εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Επενδύοντας στην Ελληνική Αγορά Επιστημών Υγείας

Αξιοποιώντας το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την εδραιωμένη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της Έρευνας & Ανάπτυξης  καθώς και τις εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής φαρμάκων ο τομέας των Επιστημών Υγείας και Φαρμάκου παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική ανάπτυξης βασιζόμενος τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην επεκτασή του εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό οικοσύστημα  των Επιστημών Υγείας εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, με όλο και περισσότερες νεοσύστατες και νεοφυείς επιχειρήσεις να εγκαθιστούν  διεθνείς συνεργασίες με καταξιωμένες επιχειρήσεις του εξωτερικού στον τομέα της ΄Ερευνας & Ανάπτυξης, με στόχο την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτή τη δυναμική ανάπτυξη, καθοριστικό ρόλο παίζει η συμβολή των ελληνικών υποδομών ‘Έρευνας & Ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούνται από διεθνώς αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ινστιτούτα, ερευνητικές ομάδες και Πανεπιστημιακές Ερευνητικές μονάδες.

Στον τομέα της Φαρμακευτικής παραγωγής, η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, είναι σε θέση να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα  τόνωσης της εγχώριας οικονομίας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα  του συστήματος Υγείας της Ελλάδας ενώ παράλληλα να τροφοδοτήσει τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας.
Οι διεθνείς τάσεις στην φαρμακευτική δαπάνη  τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδείξει την ανάγκη εύρεσης  εναλλακτικών επιλογών χαμηλού κόστους προάγοντας την θέση των γεννοσήμων φαρμάκων. Αυτή η συνεχής τάση και η στροφή προς γενόσημα φάρμακα έχει ενισχύσει την παγκόσμια αγορά παραγωγής των γενόσημων φαρμάκων, με τις εταιρίες του τομέα να εξαπλώνονται και να αναπτύσσονται μέσα από στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορίας και διανομής σε όλο τον κόσμο.

Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας τομέας που διαχρονικά συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, εστιάζοντας κυρίως στην εγχώρια κατανάλωση. Παρ’ όλα αυτά, η στροφή της αγοράς προς γενόσημα φάρμακα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την τεχνογνωσία του και τις μεγάλες παραγωγικές του δυνατότητες, είναι σε θέση να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης του, εστιάζοντας  τόσο στην Ελληνική αγορά, στην οποία η συμπίεση των δημοσίων δαπανών  δημιουργεί μια εξαιρετική ευκαιρία  όσο και σε Ευρωπαϊκές και λοιπές αγορές.

Υπάρχουν  αρκετές ελληνικές Φαρμακευτικές επιχειρήσεις που κατέχουν ήδη ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά , οι οποίες πλέον έχουν στραφεί προς Έρευνα & Ανάπτυξη, καινοτομία και εξελιγμένο μάρκετινγκ με απώτερο στόχο την περεταίρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Συνεπώς, οι επενδύσεις στον κλάδο των Επιστημών Υγείας, τα επόμενα χρόνια, θα καθοδηγούνται κυρίως από:
• Τη μεγάλη δυνατότητα εξαγωγών για την ελληνική Φαρμακοβιομηχανίας , βασισμένη κυρίως στην ανάπτυξη των αγορών της Δυτικής και Κέντρο-Ανατολικής Ευρώπης και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους.
• Την σημαντική ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα και Ανάπτυξη και την ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών που εστιάζουν στην βιοτεχνολογία και σε καινοτόμες εφαρμογές Υγείας,  συχνά σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένα Ερευνητικά Ινστιτούτα και ομάδες παγκόσμιας εμβέλειας
• Την εκμετάλλευση συνεργειών μεταξύ εταιριών των παρόχων υπηρεσιών υγείας με τον τουριστικό τομέα για την ανάπτυξη εξειδικευμένων ενοποιημένων εγκαταστάσεων και υποδομών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τον ιατρικό τουρισμό. Ο ιατρικός τουρισμός αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη οδηγούμενος από την αυξανόμενη ζήτηση των διεθνών ασθενείς τόσο για χειρουργικές επεμβάσεις, που είτε απαιτούν νοσηλεία είτε όχι, όσο και για παροχές εξειδικευμένης φροντίδας, όπως εξωσωματική γονιμοποίηση, φροντίδα ηλικιωμένων και αποκατάσταση.

Γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα:
• Προοπτικές της  αγοράς γενόσημων φαρμάκων στις γειτονικές αγορές: Η αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναμένεται να διπλασιαστεί μεταξύ 2010 και 2015, παρουσιάζοντας διπλάσιους δείκτες ανάπτυξης σε σχέση με αυτούς της υπόλοιπης Ευρώπης. Οι Ελληνικές εταιρίες είναι πολύ καλά τοποθετημένες στις αγορές αυτές για να διεισδύσουν και να εκμεταλλευτούν την ανάπτυξη αυτή, κυρίως χάρη στα χαμηλά μεταφορικά κόστη και στα ισχυρά δίκτυα πωλήσεων και διανομής.
• Κόμβος διεξαγωγής κλινικών δοκιμών στην ευρύτερη περιοχή: Στην Ελλάδα οι περισσότερες μεγάλες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες διεξάγουν κλινικές δοκιμές . Περίπου 1.200 πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών είναι σε εξέλιξη  (Ιούνιος 2012) ενώ η νέα νομοθεσία για κλινικές δοκιμές δημιουργεί το πλαίσιο για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων έρευνας  στην Ελλάδα. Το μέσο κόστος κλινικής δοκιμής ανά ασθενή ανέρχεται σε €2,000 με €3,000.
• Έρευνα & Ανάπτυξη και Τεχνογνωσία: Οι Επιστήμες Υγείας και η Φαρμακοβιομηχανία διαθέτουν ισχυρές βάσεις  στην Ελλάδα και διαθέτον εκτεταμένη τεχνογνωσία, ενώ επιτυγχάνουν ολοένα και περισσότερες συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένες εταιρίες και οργανισμούς.
• Εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό: Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός έμπειρων ιατρών, οι οποίοι είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό, ενώ η μεγάλη εξειδίκευση τους προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Δυνατότητες της αγοράς ιατρικού τουρισμού: Η ανάπτυξη νέων ιατρικών τουριστικών προϊόντων που θα συνδυάζουν ιατρική περίθαλψη με διακοπές αναψυχής αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στους κλάδους της ιατρικής και του τουρισμού, ειδικότερα για τις αγορές της Μέσης Ανατολής που έχουν άμεση πρόσβαση στην Ελλάδα

Κύριες Επενδυτικές Ευκαιρίες
• Επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη  σε νεοσύστατες εταιρίες στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας και των Επιστημών Υγείας
• Αρκετές  Ελληνικές εταιρίες στον κλάδο της Φαρμακευτικής αναζητούν επενδυτικούς συνεργάτες
• Ο ιατρικός τουρισμός είναι ένας κλάδος πολλά υποσχόμενος, αφού συνδυάζει την εξειδίκευση και την μεγάλη εμπειρία των Ελλήνων ιατρών με την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός
• Συμβάσεις έρευνας  και παραγωγής με εταιρίες παγκόσμιας εμβέλειας(CRAM)

Βασικά Μεγέθη

Αριθμός ιατρών ανά 1,000 κατοίκους 2012

6,1

Φαρμακευτικές ως % της Ελληνικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας

3%

Εξαγωγές για Ελληνικές Φαρμακευτικές το 2012

€943 εκατ.

Συνολική φαρμακευτική δαπάνη το 2012

€5.9 δισεκατ.

Ποσοστό γενόσημων φαρμάκων στην ελληνική αγορά

18%

Χρήσιμες Συνδέσεις
Υπουργείο Υγείας: www.moh.gov.gr
Σύλλογος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος: www.sfee.gr
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: http://www.gsrt.gr/
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»: www.fleming.gr
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών: www.bioacademy.gr
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): www.forth.gr