Logistics

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής), την καθιστά, από την πρώιμη αρχαιότητα, στρατηγικό κομβικό σημείο σύνδεσης διαφορετικών λαών, αγαθών και πολιτισμών, κατέχοντας έτσι μια πλέον νευραλγική θέση ανάπτυξης των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Επενδύοντας στην κλάδο των Logistics 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής), την καθιστά, από την πρώιμη αρχαιότητα, στρατηγικό κομβικό σημείο σύνδεσης διαφορετικών λαών, αγαθών και πολιτισμών, κατέχοντας έτσι μια πλέον νευραλγική θέση ανάπτυξης των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για τη διεκπεραίωση των παγκόσμιων μεταφορών, αντιπροσωπεύοντας το 80%του παγκόσμιου εμπορίου, σε όγκο, και πάνω από 70% σε αξία1. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε ευρωπαϊκά λιμάνια αυξάνεται κατά 6% ετησίως2, ενώ η κυκλοφορία μέσω των λιμανιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξάνεται κατά περισσότερο από 8% ετησίως3. Οι εμπορικές ροές μεταξύ της Ασίας και της Νοτιανατολικής Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 7%4.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ευνοϊκή γεωγραφική θέση της Ελλάδας, λειτουργώντας ως πύλη μεταξύ Δύσης και Ανατολής καθιστούν τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική για επενδύσεις στους κλάδους του εφοδιασμού και των μεταφορών με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική εκμετάλλευση των συνεχώς αυξανόμενων εμπορικών ροών.

Σε γενικές γραμμές τα Ελληνικά λιμάνια κατέχουν στρατηγική θέση και λειτουργούν ως περιφερειακά κέντρα εξέχουσας σημασίας για τις μεταφορές από την Ασία προς την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά είναι ένα μεγάλο λιμάνι με πολλές δυνατότητες, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και ως τερματικός σταθμός αυτοκινήτων, ενώ έχει σχετικά μικρή απόσταση από την κεντρική μεσογειακή οδό μεταφοράς (Mediterranean maritime route) (210 ναυτικά μίλια)5. Επίσης, το λιμάνι του Πειραιά έχει πρόσβαση στο εξελιγμένο Κέντρο Εφοδιασμού του Θριασίου, ενώ  συνδέεται με την υπόλοιπη Ευρώπη με τρένο υψηλών ταχυτήτων. Όλα αυτά καθιστούν τον Πειραιά ιδανικό λιμάνι για μεταφορές που μπορεί να εξυπηρετήσει επιτυχώς τις ανάγκες ενός διαμετακομιστικού κέντρου, αλλά και να λειτουργήσει ως πύλη προς την Ευρώπη.

Από το 2010 και μετά, το λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά και ο τερματικός σταθμός αυτοκινήτων σημειώνει μια πολύ αξιόλογη πορεία ανάκαμψης, εν μέρει λόγω της άφιξης της COSCO Pacific ως διαχειριστή της «Προβλήτας 2». Ο Πειραιάς επανεμφανίζεται στην λίστα των  15 κορυφαίων ευρωπαϊκών λιμανιών εμπορευματοκιβωτίων με  συνολική δυναμικότητα   3,6 εκατ. TEU Η αυξανόμενη δυναμικότητα και αποτελεσματικότητα του λιμανιού, η νέα σιδηροδρομική σύνδεση για την μεταφορά φορτίων στην Ευρώπη, καθώς και η πιο σύντομη, πιο άμεση πρόσβαση στην Ασία μέσω των καθιερωμένων ναυτιλιακών γραμμών έχουν καθιερώσει τον Πειραιά ως προνομιακό σημείο γα τις εισαγωγές προϊόντων από τις χώρες παραγωγής της Ασίας (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ινδία) στην Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, υπάρχουν και άλλα Ελληνικά λιμάνια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως πύλες προς την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης και της Πάτρας.
Συνεπώς, οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά Εφοδιασμού και Μεταφορών είναι πολλά υποσχόμενες και θα βασιστούν κυρίως στις παρακάτω στρατηγικές ενέργειες:
• Την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων και τη λειτουργία τους ως πύλες από την Ασία προς την Ευρώπη
• Την προγραμματισμένη ιδιωτικοποίηση των κρίσιμων και στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας, όπως ο Λιμένας του Πειραιά (ΟΛΠ), της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο της χώρας (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
• Τις συνεχείς επενδύσεις για τη βελτίωση  των υποδομών του σιδηροδρομικού και του οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης επανέναρξης πολλών μεγάλων έργων στους Ελληνικούς αυτοκινητόδρομους
• Την ευκαιρία που έχουν σημαντικοί παγκόσμιοι κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως κέντρο εφοδιασμού, συναρμολόγησης και διασφάλισης ποιότητας για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ασία και πωλούνται στην Ευρώπη.

Η δυνατότητα που έχει η Ελλάδα να εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο εφοδιασμού και διανομής για την υπόλοιπη Ευρώπη έχει ήδη αναγνωριστεί από μεγάλους επενδυτές, όπως είναι η COSCO, η οποία έχει επενδύσει σημαντικά στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στις 22 Ιανουαρίου 2015 εγκαινίασε τη νέα επένδυση του Ομίλου στον Πειραιά ύψους 230 εκατ. € που αφορά στην επέκταση του Προβλήτα ΙΙΙ, Εξέχουσας σημασίας είναι και η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Σιδηροδρομικής εταιρίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της HP για την αποκλειστική μεταφορά των προϊόντων της από τον Πειραιά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ακολουθώντας το ίδιο παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 2013 η Huawei δημιούργησε ένα δοκιμαστικό και πιλοτικό κέντρο διανομής στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ η ZTE Corp ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάπτυξη   κέντρου logistics στο λιμάνι του Πειραιά.

Επιπρόσθετα, στο ευρύ πλαίσιο του εν εξελίξει  Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων, η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο έργων υποδομής. Αυτό το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
• Λιμάνια και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
• ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Οργανισμός διαχείρισης τραίνων )
• Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
• Άλλα περιφερειακά αεροδρόμια

Γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα: 
Ανταγωνιστικό Κόστος Μεταφοράς: Η γεωγραφική θέση των Ελληνικών λιμένων εξασφαλίζει ανταγωνιστικούς θαλάσσιους ναύλους για τα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται, ενώ προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της ευρύτερης περιοχής.
Υποδομές Μεταφορών: Οι συνεχείς επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού και του οδικού δικτύου αποδεικνύουν ότι τα μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας συνδέονται πλέον με σύγχρονα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, διευκολύνοντας έτσι τις διατροπικές μεταφορές εμπορευμάτων και καθιστώντας τις γρήγορες και αποτελεσματικές μέχρι τον τελικό προορισμό. Σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Υποδομών (ΤΕΝ-Τ) πάνω από €26 δισ. θα επενδυθούν στις ευρωπαϊκές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών, οδικών, λιμενικών, αερολιμενικών και πολυτροπικών έργων υποδομής στην Ελλάδα.
Πλεονεκτική Τοποθεσία: H Ελλάδα είναι μέρος της Ανατολικής Ευρώπης/Νοτιοανατολικής Μεσόγειου, άξονας που συνδέει τις θαλάσσιες διασυνδέσεις του Βορρά, της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.
Παγκόσμια Πρωτιά στην Ναυτιλία: οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο.
Τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό: Η Ελληνική βιομηχανία και η μεγάλη ναυτική παράδοση της Ελλάδας διασφαλίζουν τη στελέχωση των περιφερειακών κέντρων διανομής από εξειδικευμένο στη συναρμολόγηση ανθρώπινο δυναμικό και εξελιγμένα συστήματα εφοδιασμού.
Αποτελεσματικοί Παγκόσμιοι Εφοδιαστές: Αρκετές διεθνείς εταιρίες 3PL όπως η Kuhne&Nagel, η DHL, η Schenker, Geodis, Panalpina και Express λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε πρόσφατα ένα δίκτυο εφοδιασμού και μεταφορών (logistics) που χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ώστε να  βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων παροχής logistics και της υπόλοιπης ελληνικής οικονομίας.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
• Επενδύσεις στα Ελληνικά λιμάνια
• Επενδύσεις στα Περιφερειακά αεροδρόμια
• Στον Εθνικό Αερολιμένα Αθηνών
• Στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο
• Στα Κέντρα Logistics
• Στις Υποδομές συναρμολόγησης και διασφάλισης ποιότητας

Βασικά Μεγέθη

Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης εμπορικών ροών προς την Ελλάδα

8%6

Εμπορικές ροές προς την Ελλάδα το 2010

€85 δις.7

Τρέχουσα ικανότητα Λιμένος Πειραιώς (TEU)

3.6 εκατ.8

Προγραμματισμένη ικανότητα για το Λιμένα Πειραιώς 2014

4.7 εκατ.9

Χρήσιμες Συνδέσεις
Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών (www.yme.gr)
Ελληνική Εταιρία Logistics (www.eel.gr)
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (www.olp)
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (http://thpa.gr/en/)


1. http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=380
2. McKinsey: Greece Ten Years Ahead
3. McKinsey: Greece Ten Years Ahead
4. McKinsey: Greece Ten Years Ahead
5. McKinsey: Greece Ten Years Ahead
6. McKinsey: Greece Ten Years Ahead
7. McKinsey: Greece Ten Years Ahead
8. http://m.capital.gr/News.aspx?id=1766557
9. www.olp.gr

Greece
Business, naturally
Greece is the natural investment destination for businesspeople who want to be at the heart of the fastest growing region in Europe. The emerging regional market of 140 million consumers in Southeast Europe has a cumulative GDP of almost 1 trillion Euro. As the economic engine of the region and the only Eurozone member, Greece has a stable economic and political environment, has instituted significant reforms that are driving investment activity, has a highly knowledgeable and highly productive workforce, and has created a business-conducive environment, fueling strong growth. Greece’s economy has been one of the best performers in the Eurozone and continues to outperform the EU average. Many multinational companies choose Greece as their headquarters for Southeast Europe and the Eastern Mediterranean. With one of the most attractive lifestyles in the world, Greece is a spectacular location to live, work, and play.

Invest in Greece Agency
Invest in Greece is the official Investment Promotion Agency of Greece that promotes and facilitates private investment. Invest in Greece identifies market opportunities and provides investors with assistance, analysis, advice, and aftercare support free of charge.
Invest in Greece identifies potential partners, locates sites, assists in legal and licensing procedures, analyzes investment proposals, furnishes pertinent economic information, and fully explains incentives available to investors.
The professionals at Invest in Greece guide investors at every step of the investment process and provide essential support for ongoing operations or expansion projects.
Invest in Greece is committed to helping businesspeople discover the many opportunities in Greece, the gateway to Southeast Europe and the Eastern Mediterranean.


3 Mitropoleos Street, 105 57 Athens, Greece
Tel: +30 210 335 5700 | Fax: +30 210 324 2079
E-mail: info@investingreece.gov.gr | Internet: www.investingreece.gov.gr