Συχνές Ερωτήσεις

Αποτελέσματα 10
Ποιες επενδύσεις μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή»;
Ποια διοικητική δομή παρέχει τις υπηρεσίες του «Διαμεσολαβητή» για τις επενδύσεις στην Ελλάδα;
Ποιος είναι ο στόχος της λειτουργίας του «Διαμεσολαβητή» για τις επενδύσεις στην Ελλάδα;
Με ποιες δημόσιες υπηρεσίες συνεργάζεται ο «Διαμεσολαβητής του Επενδυτή»;
Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλω ή να κοινοποιώ στο «Διαμεσολαβητή»;
Πρέπει να κοινοποιώ τα έγγραφα που αποστέλλω στις δημόσιες αδειοδοτικές αρχές, και στον Διαμεσολαβητή, για να παρακολουθεί την υπόθεσή μου;
Δέχεται ο Διαμεσολαβητής συγκεκριμένες καταγγελίες επενδυτών για δημόσιες υπηρεσίες;
Δέχεται ο Διαμεσολαβητής αναφορές για υποθέσεις που έχουν κριθεί ή εκκρεμούν σε Δικαστήρια;
Δέχεται ο Διαμεσολαβητής αναφορές για διαφορές μεταξύ ιδιωτών;
Πώς συμβάλλει ο «Διαμεσολαβητής» στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου;