Ερωτήσεις

Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία
Αποτελέσματα 20
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών διαμονής στην Ελλάδα για πολίτες τρίτων χωρών, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ;
Τι κίνητρα προσφέρονται για νέες επενδύσεις;
Ποιοι είναι οι πιο ελκυστικοί τομείς για επενδύσεις στην Ελλάδα;
Πως βρίσκουμε μια κατάλληλη τοποθεσία για την οργάνωση της επιχείρησης;
Ποιες οι διαδικασίες και το κόστος ίδρυσης μίας εταιρείας στην Ελλάδα;
Σχετικά με δυνητικούς εταίρους;
Ποια τα κριτήρια που καθορίζουν μία επιχείρηση ως μικρή, μεσαία ή μεγάλη;
Σχετικά με την ελληνική κτηματαγορά;
Μπορεί ένας μη Έλληνας υπήκοος ή μη ελληνικό νομικό πρόσωπο να αγοράσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα;
Ποια είναι τα ινστιτούτα και οι φορείς που διεξάγουν έρευνα στην Ελλάδα;
Ποια είναι τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα της Ελλάδας;
Υπάρχουν διαθέσιμες βιομηχανικές περιοχές για λειτουργία στην Ελλάδα;
Μπορεί μία ξένη επιχείρηση να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστημάτων;
Υπάρχουν περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα;
Χρειάζομαι ειδική βίζα για να ιδρύσω εταιρεία στην Ελλάδα;
Πως λειτουργεί το σύστημα υγείας στην Ελλάδα; Μπορώ να αποκτήσω ασφάλεια υγείας ως ξένος υπήκοος;
Πως μπορώ να δημιουργήσω μία κοινοπραξία;
Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού της Ελλάδας;
Υπάρχουν γραφεία του Οργανισμού Enterprise Greece εκτός Ελλάδας για να επισκεφθεί κανείς;
Ποια είναι η νομοθεσία σχετικά με Συνεργασίες Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα; Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για ξένες εταιρείες; Υπάρχουν απαγορευμένοι τομείς για ξένες εταιρείες;