Εμπόριο

Εξαγωγές – Εισαγωγές προϊόντων

Εξαγωγές
Το 2014, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 27.188 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το 15.2% του ΑΕΠ της χώρας. Παρά την οικονομική κρίση που συνεχίστηκε στην Ελλάδα και κατά το έτος αυτό, οι εξαγωγές παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου έτους. 

Χώρες προορισμού (2014):
Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε  48% κατά το 2014, καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2014 σημειώθηκε στις χώρες Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Κύπρο και Λίβανο.

Στους κυριότερους εταίρους συγκαταλέγονται:
•  Τουρκία (12%) 
•  Ιταλία (9%)
•  Γερμανία (7%)
•  Βουλγαρία (5%)
•  Κύπρος (5%)
•  Ηνωμένο Βασίλειο (4%)
•  ΗΠΑ (3%)

Κύρια προϊόντα εξαγωγών:
• Τρόφιμα και ποτά 
• Βιομηχανικά προϊόντα
• Προϊόντα πετρελαίου
• Χημικά προϊόντα

Εισαγωγές
Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά το 2014 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 47.734 εκατ. Ευρώ από 46.862 εκατ. Ευρώ το 2013.

Χώρες προέλευσης (2014):
Σημαντικός εταίρος της Ελλάδας και ως προς το εισαγωγικό εμπόριο, το 2014, είναι η ΕΕ με 48%.

Στις σημαντικότερες χώρες συγκαταλέγονται:
• Ρωσία (10%)
• Γερμανία (10%)
• Ιράκ (8%)
• Ιταλία (8%)
• Κίνα (5%)
• Καζακστάν (5%)
• Ολλανδία (5%)

Κύρια προϊόντα εισαγωγών:
• Μηχανήματα
• Μεταφορικά μέσα
• Καύσιμα
• Χημικά προϊόντα 
• Τρόφιμα

Συνολικό εξωτερικό εμπόριο:
Το σύνολο των συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές) του εξωτερικού εμπορίου αγαθών της Ελλάδας ανήλθε σε 74.922 εκατομμύρια ευρώ το 2014. Οι εξαγωγές αγαθών είναι μικρότερες από ότι οι εισαγωγές, ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα  καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως από τις εξαγωγές υπηρεσιών, όπως ναυτιλία, τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ.  

Δεδομένα Εισαγωγών - Εξαγωγών

Ελληνικές Εξαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

Χώρα

2014

2013

2012

Τουρκία

3,272

3,208

2,952

Ιταλία

2,489

2,460

2,126

Γερμανία

1,791

1,796

1,767

Βουλγαρία

1,405

1,451

1,562

Κύπρος

1,329

1,207

1,417

Ην.Βασίλειο

977

995

862

ΗΠΑ

821

934

1,030

Σαουδική Αραβία

784

404

385

Αίγυπτος

756

593

345

ΠΓΔΜ

707

745

827

Ισπανία

673

581

544

Λοιπές

12,184

13,202

13,773

ΣΥΝΟΛΟ

27,188

27,576

27,590

 
Ελληνικές Εισαγωγές / Χώρα (σε εκατ. ευρώ)

 Χώρα

 2014

 2013

 2012

Ρωσία  

  4,835  

  6,606 

6,015

Γερμανία  

  4,815  

  4,553   

4,657

Ιράκ   

   3,904  

 3,608  

1,765

Ιταλία  

  3,804  

3,754 

4,033

Κίνα    

2,494 

  2,194  

2,291

Καζακστάν   

  2,423  

 1,421  

1,273

Ολλανδία  

  2,382  

2,181 

2,276

Γαλλία   

 2,172 

  2,206  

2,132

Ισπανία   

  1,623   

1,398 

1,348

Βουλγαρία     

  1,519  

1,454 

1,372

Νότια Κορέα 

 1,470   

  1,012  

1,880

Λοιπές  

16,293 

 16,475 

20,272

ΣΥΝΟΛΟ  

  47,734  

 46,862

49,314

Ελληνικές Εξαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

 

 2014    

 2013

 2012

 Τρόφιμα-Ζώντα Ζώα

3,744 

3,657 

3,610 

 Ποτά-Καπνός     

591

591 

636 

 Πρώτες Ύλες (εκτός από καύσιμα)   

1,041 

1,140 

1,255 

 Ορυκτά-Καύσιμα-Λιπαντικά   

10,363 

10,891

10,649 

 Φυτικά & Ζωικά έλαια και λίπη  

321

581  

402

 Χημικά 

2,681 

2,597

2,474 

 Βιομηχανικά Προϊόντα 

3,772 

3,727 

3,884 

 Μηχανές & Μεταφορικά Μέσα 

2,293 

2,042

2,328 

 Λοιπά 

2,372  

2,342  

2,349 

 ΣΥΝΟΛΟ 

27,178 

27,568 

27,587

Ελληνικές Εισαγωγές / Κλάδο (σε εκατ. ευρώ)

 

 2014 

 2013 

 2012

  Τρόφιμα-Ζώντα Ζώα 

5,124

5,153 

5,037

  Ποτά-Καπνός      

488

500 

507 

  Πρώτες Ύλες (εκτός από καύσιμα)  

1,195 

1,205 

1,300 

  Ορυκτά-Καύσιμα-Λιπαντικά 

16,081  

17,188  

18,280 

  Φυτικά & Ζωικά έλαια και λίπη     

274

269 

291 

  Χημικά 

6,606  

6,551  

6,570 

  Βιομηχανικά Προϊόντα 

4,863 

4,683 

4,600 

  Μηχανές & Μεταφορικά μέσα  

8,466 

7,117  

8,554 

  Λοιπά 

4,610 

4,196  

4,175

  ΣΥΝΟΛΟ 

47,707 

46,862  

49,314

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 2015