Διεθνώς

Το δίκτυο των διεθνών συνεργατών του Οργανισμού Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) αφορά σε α)οργανισμούς και θεσμικούς εταίρους άλλων χωρών, β) οργανισμούς που προβάλλουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ως επενδυτικού προορισμούς και οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών, καθώς και γ) εταίρους που αποβλέπουν στην αμφίδρομη ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. 

Μάθετε περισσότερα για το δίκτυο των διεθνών συνεργατών του Enterprise Greece. 

World Association of Investment Promotion Agencies – WAIPA
Περισσότερα

Organization of the Black Sea Economic Cooperation - BSEC
Περισσότερα

ANIMA Investment Network
Περισσότερα