Πανελλαδικά

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας με θεσμικούς εταίρους που σχετίζονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην χώρα. Ως θεσμικοί εταίροι νοούνται άτομα ή ομάδες που έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή στην προσέλκυση επενδύσεων καθώς και όσοι έχουν έννομο ενδιαφέρον για ένα έργο ή / και την ικανότητα να επηρεάσουν την έκβασή του. Ο Οργανισμός Enterprise Greece, στην κατεύθυνση επίτευξης του  καταστατικού του σκοπού, συνεργάζεται στενά με Υπουργεία, Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Συνδέσμους, τις ξένες πρεσβείες στην Ελλάδα, τις πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, τα Διμερή Επιμελητήρια, ΜΚΟ, καθώς και τους ακόλουθους φορείς:

Ελληνική Κυβέρνηση
• Διμερή Επιμελητήρια:
   • Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως – www.arabgreekchamber.gr
   • Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο - www.amcham.gr
   • Ελληνο-Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο - www.bhcc.gr
   • Ελληνο-Γαλλικό Επιμελητήριο - www.ccifhel.org.gr
   • Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - http://griechenland.ahk.de
   • Ελληνο-Ισραηλινό Επιμελητήριο – www.greekisrael-chamber.gr
   • Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο - www.italia.gr
   • Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο - www.chinese-chamber.gr/
   • Ελληνορωσσικό Εμπορικό Επιμελητήριο - www.hrcc.gr
• Ξένες αρχές στην Ελλάδα - http://www.mfa.gr/xenes-arhes-stin-ellada.html
• Πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό -  http://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html
• Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - www.visitgreece.gr/el/gnto/about_us
• Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων, ΣΕΒ - www.sev.org.gr
• Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ΓΣΕΕ - www.gsee.gr/
• Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΣΕΤΕ - www.sete.gr/
• Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος - www.omase.gr
• Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών - Αττικής - http://www.e-akinita.gr/
• Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων – www.pomida.gr/