Τοπικά

Η οικοδόμηση ενός εκτενούς δικτύου εταίρων υψηλής αξιοπιστίας εντός  Ελλάδας,  παρέχει στο Enterprise Greece τη δυνατότητα να αντλεί έγκαιρα πληροφορίες για κλάδους που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και τις οποίες προβάλλει στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει δυνατότητες διμερών συνεργασιών φέρνοντας σε επαφή τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τους φορείς της περιφέρειας.

Μάθετε περισσότερα για το Δίκτυο Θεσμικών Εταίρων του Οργανισμού Enterprise Greece σε τοπικό επίπεδο:

Πρωτοβουλία Synergassia
To Enterprise Greece υλοποιεί δράσεις που προωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Περιφερειών της χώρας και που αναδεικνύουν κλάδους επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η πρωτοβουλία Synergassia είναι ένα ευρύ πρόγραμμα-ομπρέλα που καλύπτει το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, καθώς φέρνει σε επαφή τις τοπικές κοινωνίες με την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους και προϊόντα που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.
Περισσότερα

Περιφέρειες
To Enterprise Greece υποστηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας,  προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους, αναδεικνύοντας τους κλάδους επενδυτικού ενδιαφέροντος και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων.
Περισσότερα

Επιμελητήρια
To Enterprise Greece συνεργάζεται στενά με τα Επιμελητήρια τα οποία εκπροσωπούν, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν μέσα από μια πληθώρα δράσεων την επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
Περισσότερα

Σύνδεσμοι Βιομηχανιών
To Enterprise Greece συνεργάζεται στενά με τους Συνδέσμους Βιομηχανιών στην Ελλάδα. Οι Σύνδεσμοι προβάλλουν θέματα που ενδιαφέρουν τη μεταποίηση-βιομηχανία, προωθούν τον θεσμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για να καταστεί συνείδηση στο ευρύτερο κοινό, η σημασία του για µία ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία και στηρίζουν τις επιχειρήσεις -µέλοι τους.
Περισσότερα