Πρόγραμμα Synergassia

“Ανοίγουμε τις πόρτες της χώρας μας σε νέες επενδύσεις”
  Πρωτοβουλία SYNERGASSIA

To Enterprise Greece υλοποιεί δράσεις που προωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Περιφερειών της χώρας και που αναδεικνύουν κλάδους επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η πρωτοβουλία Synergassia είναι ένα ευρύ πρόγραμμα-ομπρέλα που καλύπτει το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, καθώς φέρνει σε επαφή τις τοπικές κοινωνίες με την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους και προϊόντα που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι κυριότεροι στόχοι του Synergassia είναι:
1) Η προβολή της Ελλάδας στην παγκόσμια επενδυτική αγορά
2) Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των περιφερειών
3) Η ανάπτυξη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνία, ώστε να ανταποκρίνονται θετικά και επαρκώς στην αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν στον Ελλαδικό χώρο.

Στο πλαίσιο του Synergassia αναπτύσσονται οι εξής δράσεις:
α) Ενίσχυση σχέσεων με τοπικούς φορείς
To Enterprise Greece, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του στη δημιουργία δικτύων συνεργαζομένων φορέων, διευρύνει την συνεργασία του με τους τοπικούς φορείς, με στόχο την ενιαία και αποτελεσματική προβολή της χώρας και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Ο Οργανισμός, για το λόγο αυτό, α) υλοποιεί ημερίδες που έχουν ως στόχο την ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα προσέλκυσης και προώθησης επενδύσεων, αλλά και την εποικοδομητική συζήτηση με την τοπική κοινωνία για τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων βάσει των δεξιοτήτων των τοπικών οικονομιών, β) οργανώνει επισκέψεις στελεχών του ανά Περιφέρεια, γ) συνδράμει τις Περιφέρειες και τους φορείς της σε θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος, και δ) διαμορφώνει προτάσεις συνεργασίας και κοινών δράσεων.

Ταυτόχρονα,  η πρωτοβουλία Synergassia συμβάλλει ώστε η κοινωνία να αποκτήσει την απαραίτητη επενδυτική κουλτούρα και συνείδηση, ώστε να συνδράμει στην προσέλκυση και την υλοποίηση επενδύσεων, προσαρμοσμένων στις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που αναδεικνύει τις βασικές δεξιότητες των τοπικών οικονομιών και τις προβάλλει ως προνομιακό πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

β) Προβολή των επενδυτικών ευκαιριών της κάθε περιφέρειας σε διπλωμάτες ξένων χωρών
Ο Οργανισμός προβάλλει τις Περιφέρειες της χώρας και ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, στους βασικότερους εκπροσώπους ξένων πρεσβειών τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, ώστε αυτοί να ενημερώσουν σχετικά τους επιχειρηματίες και αρμόδιους φορείς των χωρών τους. 

Σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης αγοράς οι ξένες επενδύσεις αποτελούν το «οξυγόνο» που χρειάζονται οι οικονομίες για να αναπτυχθούν και δημιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις κοινωνίες. 

To Enterprise Greece συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ανάπτυξη και για το λόγο αυτό συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς για να ανοίξει τις πόρτες του τόπου μας σε νέες επενδύσεις.

Synergassia - Είπαν για εμάς
περισσότερα


Αποστολές και Εκδηλώσεις

Παρακαλούμε ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους, προκειμένου να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί στις διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 6 - 8 Απριλίου 2017
Δήμος Χίου, 6 - 8 Οκτωβρίου 2016
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 13 – 16 Απριλίου 2016
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 25-28 Ιανουαρίου 2012
• Περιφέρεια Κρήτης, 15-19 Ιουνίου 2011
• Περιφέρεια Πελοποννήσου, 16-20 Μαρτίου 2011
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2010
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 28 Απριλίου 2009
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  11 - 14 Μαρτίου 2009
• Περιφέρεια Ηπείρου, 16 Δεκεμβρίου 2008
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 5-8 Νοεμβρίου 2008