Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Αποστολή Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 28 Απριλίου 2009

Ο Οργανισμός Invest in Greece σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε στις 28 Απριλίου 2009 ειδική εκδήλωση με θέμα «Αυτοδιοίκηση και Επενδύσεις στην Κεντρική Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Synergassia», που έχει αναπτύξει και υλοποιεί ο Οργανισμός Invest in Greece.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Καθ. Γεώργιος Δ. Τσιότρας, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δρ. Δημήτριος Παζαΐτης, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του Invest in Greece Agency, παρουσίασε τη νέα προσέγγιση του Οργανισμού: «Μαζί με τις Τοπικές Κοινωνίες αναδεικνύουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι περιοχές της χώρας μας και υποστηρίζουμε τις επενδύσεις. Κοινός μας στόχος είναι η πρόοδος και η ανάπτυξη.».

Στην εκδήλωση ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), ανέπτυξε την εισήγησή του «Η εξωστρέφεια μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας». Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Αριστείδης Αραμπατζής, έδωσε μία σύγχρονη αντίληψη της σχέσης Επενδύσεις – Τοπική Αυτοδιοίκηση,  παρουσιάζοντας το παράδειγμα του Δήμου Αγίου Αθανασίου.