Σύνδεσμοι Βιομηχανιών

To Enterprise Greece συνεργάζεται στενά με τους Συνδέσμους Βιομηχανιών στην Ελλάδα. Οι Σύνδεσμοι προβάλλουν θέματα που ενδιαφέρουν τη μεταποίηση-βιομηχανία, προωθούν τον θεσμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για να καταστεί συνείδηση στο ευρύτερο κοινό, η σημασία του για µία ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία και στηρίζουν τις επιχειρήσεις -µέλοι τους.

• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών - www.sev.org.gr
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) - www.sbbe.gr/
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) - www.sbtke.gr
• Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων Βιομηχανιών - www.sthev.gr
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος – www.sevpde.gr