Βιβλιοθήκη

Νέα

Δείτε τις ειδήσεις και τα Δελτία Τύπου του Οργανισμού, που αποτυπώνουν τις πλέον πρόσφατες επιχειρηματικές, οικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Επιπλέον, ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού που μπορεί να σχετίζονται με τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σας ενδιαφέροντα.

Περισσότερα

Εκδόσεις

Δείτε και κατεβάστε τα αρχεία με τις εκδόσεις του Οργανισμού "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E.", που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος εντύπων, που μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις και να μάθετε περισσότερα για τις πλούσιες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σήμερα.

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Βρείτε χρήσιμους συνδέσμους σχετικά με την Ελληνική Κυβέρνηση, την Οικονομία, την Έρευνα και Ανάπτυξη, τους Επιχειρηματικούς Οργανισμούς, τις Τράπεζες και άλλους σημαντικούς τομείς.

Περισσότερα