Άνοιγμα των αγορών βοοειδών στη Βόρεια Μακεδονία

15 June 2020 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικής της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε το άνοιγμα των αγορών βοοειδών σε όλη τη χώρα, οι οποίες είχαν κλείσει προσωρινά λόγω της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν από την ανωτέρω Υπηρεσία, οι αποστολές και μεταφορές ζώντων ζώων θα επιτρέπονται στη χώρα μόνο με έγκυρα πιστοποιητικά για την κατάσταση της υγείας των ζώων. Ωστόσο, η μεταφορά και η πώληση χοίρων θα εξακολουθήσουν να απαγορεύονται, καθώς οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να μεταφέρουν τον κορωνοϊό. Πριν από τη μεταφορά και την πώληση, τα εν λόγω ζώα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με άλλα ζώα, των οποίων η καλή κατάσταση της υγείας δεν έχει επιβεβαιωθεί και πιστοποιηθεί. Τα ζώα που διατίθενται προς πώληση χωρίς κατάλληλα πιστοποιητικά θα απομακρύνονται από τους ιδιοκτήτες τους και θα θανατώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN