Δήλωση Covid

18 March 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

Πρόσθετες διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid».

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN