Αλλαγή Ημερομηνίας Διεξαγωγής Εκθέσεων

18 May 2021 | ΙΤΑΛΙΑ

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής διεθνών εμπορικών εκθέσεων στη B. Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN