Αναθεώρηση Επενδυτικού Νόμου στην Αυστραλία

18 June 2020 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας της Αυστραλίας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του πλαισίου υλοποίησης ξένων επενδύσεων στην χώρα. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει αυστηρότερο ορισμό του κριτηρίου του εθνικού συμφέροντος κατά την αξιολόγηση των ξένων επενδυτικών σχεδίων, ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου και συμμόρφωσης, καθώς και απλοποιημένη διαδικασία έγκρισης ξένων επενδύσεων σε μη ευαίσθητους για τα εθνικά συμφέροντα τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN