Ελληνική Κυβέρνηση - COVID-19 - 73η Έκθεση Προόδου Παρατηρητηρίου - Περίοδος 21 – 27 Οκτωβρίου 2021

02 November 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

Η 73η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 21 – 27 Οκτωβρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN