Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

20 March 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Η  Α.Π. 1722/ 20.3.2020 εγκύκλιος του ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα "Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN