ΚΥΑ - Παράταση της επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού

14 August 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Η Κυβέρνηση, προληπτικά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού στην ελληνική Επικράτεια, μερίμνησε για την παράταση της ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3158),

Η επιβολή των μέτρων αυτών παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και τις 31.8.2020.

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN