Ενημέρωση από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

25 February 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΕΤ,διαμόρφωσε ειδική ενότητα COVID-19 για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (καταναλωτές, επιχειρήσεις κτλ.). Επίσης, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης, έχει συμπεριλάβει ειδικό πεδίο με ανακοινώσεις, σχετικές με τη συγκεκριμένη θεματική, αλλά και χρήσιμους συνδέσμους για την περαιτέρω αναζήτηση χρήσιμου πληροφοριακού υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN