Ενημερωτικό σημείωμα για τον αγροδιατροφικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία (Μάρτιος 2021)

01 April 2021 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ενημερωτικό σημείωμα για τον αγροδιατροφικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία (Μάρτιος 2021).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN