Επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτησης ΣBE για εργαζομένους

07 April 2020 | ΕΛΛΑΔΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτησης ΣBE για εργαζομένους.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN