Επικαιροποίηση ενημέρωσης για οικονομικά μέτρα/επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού στην οικονομία Γεωργίας

07 April 2020 | ΓΕΩΡΓΙΑ

Επικαιροποίηση ενημέρωσης για οικονομικά μέτρα/επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού στην οικονομία Γεωργίας.

Για περισσότερες πληριφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN