Επικαιροποιημένη ενημέρωση- Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον αγροτικό τομέα στην Ισπανία 13.4.2020

13 April 2020 | ΙΣΠΑΝΙΑ

Η κατάσταση του αγροτικού τομέα στην Ισπανία έναντι της κρίσης του  κορωνοϊού. Μέτρα και κίνητρα του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων σε δύο τομείς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

LOGIN