Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Προσεχώς στην ολομέλεια: ψηφιακές υπηρεσίες, αγροτική πολιτική, COVID-19

16 October 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει πως σε περίπτωση μελλοντικών εγκλεισμών, κάθε μαθητής στην ΕΕ θα έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Οι ευρωβουλευτές προτίθενται να ζητήσουν την κατάρτιση ενός επείγοντος σχεδίου από την Επιτροπή. Πρόκεται επίσης να συζητήσουν για την προστασία της εργασιακής απασχόλησης και του εισοδήματος και τους τρόπους υποστήριξης των νέων στην εύρεση εργασίας εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN