Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών - Η νόσος COVID-19 καταδεικνύει την ανάγκη στενότερης σύνδεσης της υγείας και του περιβάλλοντος

05 February 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

Η νόσος COVID-19 καταδεικνύει την ανάγκη στενότερης σύνδεσης της υγείας και του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN