Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - COVID-19: Ενίσχυση της απάντησης της ΕΕ στις επιπτώσεις της κρίσης

17 April 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - COVID-19: Ενίσχυση της απάντησης της ΕΕ στις επιπτώσεις της κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN