Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - COVID-19: οι εθνικές αρχές να προβάλλουν περισσότερο τη συνεισφορά της ΕΕ

04 May 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - COVID-19: οι εθνικές αρχές να προβάλλουν περισσότερο τη συνεισφορά της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN