Πανδημία & Μικρές Επιχειρήσεις

14 January 2021 | ΕΥΡΩΠΗ

Οι μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν σοβαρά από την κρίση του COVID-19. Το ΕΚ ζητάει μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας που επιβαρύνει τις ΜμΕ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.
Σε έκθεση που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κρίσης και της διττής πρόκλησης του ψηφιακού μεταχηματισμού και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN