Μηχανισμός Ανάκαμψης & Σταθερότητας

04 February 2021 | ΕΛΛΑΔΑ

O μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ύψους 672,5 ευρώ αποτελεί το κύριο εργαλείο της ΕΕ για την ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19.
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν κανόνες για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το εμβληματικό πρόγραμμα του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ από τον COVID-19, ύψους 750 δισ. ευρώ. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για το μηχανισμό τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο μηχανισμός θα προσφέρει μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική στήριξη σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας και την προετοιμασία των οικονομιών της ΕΕ για τις προκλήσεις που θέτουν η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Για περισσοτερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN