Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - «Πράσινο φως» από το Κοινοβούλιο στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

10 February 2021 | ΕΥΡΩΠΗ

Εγκρίθηκε σήμερα, Τετάρτη, από το ΕΚ ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.

• Βασικότερος πυλώνας του πακέτου ανάκαμψης Next Generation EU
• 672,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας
• Πόροι για σημαντικές πολιτικές, όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ετοιμότητα για τις κρίσεις, καθώς και πολιτικές για τα παιδιά και τους νέους
• Ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, προϋπόθεση για τη λήψη χρηματοδότησης

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN