Τελευταία Νέα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

26 October 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

COVID-19, κράτος δικαίου και ανάκαμψη

Την Τρίτη, η επιτροπή πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (LIBE) αξιολογεί τον αντίκτυπο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο κράτος δικαίου.

Την Τετάρτη, οι επιτροπές προϋπολογισμών και οικονομικών υποθέσεων ψηφίζουν για την ενίσχυση του προγράμματος InvestEU. Το InvestEU είναι ο μηχανισμός στήριξης των επενδύσεων για την περίοδο 2021-2027 και έχει σκοπό την εξασφάλιση ιδιωτικών επενδύσεων για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες, όπως η ψηφιακή μετάβαση και η Πράσινη Συμφωνία, που ωστόσο χρειάζεται να ενισχυθεί για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό αντίκτυπο του COVID-19.

Προϋπολογισμός

Την ίδια μέρα, η επιτροπή προϋπολογισμών ψηφίζει επί των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2021. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για νέους, ερευνητές, εργαζομένους στον τομέα της υγείας, επιχειρηματίες, υποδομές μεταφορών και ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN