Το ΕΚ για Πράσινα Πιστοποιητικά, Εμβόλια, Εκτροφή Ζώων

12 April 2021 | ΕΥΡΩΠΗ

Εμβόλια Covid-19

Οι νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία την αναπροσαρμογή των ήδη εγκεκριμένων εμβολίων. Την Πέμπτη, τα μέλη της επιτροπής δημόσιας υγείας συζητούν την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των εν λόγω προσαρμογών. Η σχετική ψηφοφορία διεξάγεται την Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN