Πανδημία και Υγεία Παιδιών

12 March 2021 | ΕΥΡΩΠΗ
  • Η νόσος COVID-19 έχει σοβαρό αντίκτυπο στον κίνδυνο της φτώχειας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, τη βία και την κακοποίηση
  • Κάλεσμα για μια «ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά»
  • Προστασία των παιδιών-μεταναστών και προσφύγων, ιδίως των ασυνόδευτων

Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, τη στέγαση, την οικογενειακή στήριξη και την παιδική μέριμνα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN