Ενημέρωση για την Πανδημία από το ECDC

24 September 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την πανδημία COVID-19, παράλληλα με σειρά κατευθυντήριων γραμμών για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (όπως υγιεινή των χεριών, τήρηση φυσικής απόστασης, καθαριότητα και αερισμός).

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου δείχνει ότι, από τον Αύγουστο, τα ποσοστά κοινοποιήσεων αυξάνονται σταθερά σε ολόκληρη την ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αρκούν πάντοτε για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Γι' αυτό, έχει κρίσιμη σημασία να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από τα κράτη μέλη με την πρώτη εκδήλωση νέων εξάρσεων.

Αυτό περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των τεστ και της ιχνηλάτησης επαφών, τη βελτίωση της επιτήρησης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε μέσα ατομικής προστασίας και φάρμακα και την εξασφάλιση επάρκειας δυναμικού του τομέα της υγείας, σύμφωνα με τις δράσεις που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN