Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής

21 May 2021 | ΕΥΡΩΠΗ

Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής

Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

covid 19 learn

iata banner

LOGIN