Ενωσιακό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

21 May 2021 | ΕΥΡΩΠΗ

Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής

Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN