Κανόνες για Στήριξη από ΕΕ

23 July 2021 | ΕΥΡΩΠΗ

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή απλουστεύει τους κανόνες για τις ενισχύσεις που συνδυάζονται με στήριξη της ΕΕ και θεσπίζει νέες δυνατότητες για την εφαρμογή μέτρων ενισχύσεων που στηρίζουν τη διττή μετάβαση και την ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN