Η ΕΕ για την Ανεργία των Νέων

15 July 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Η κρίση του κορονοϊού θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση μιας "γενιάς του lockdown", καθώς η κρίση πλήττει τις προοπτικές εργασίας των νέων. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) η πανδημία έχει "καταστροφικό και δυσανάλογο" αντίκτυπο στην απασχόληση των νέων, ενώ τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια στη συνέχιση της κατάρτισης και της εκπαίδευσής τους, στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας αλλά και στην επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN