Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - COVID-19: τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν τις μεθοδολογίες και τα μέτρα τους

17 September 2020 | ΕΥΡΩΠΗ

Η εφαρμογή κοινών ορισμών, υγειονομικών κριτηρίων και μεθοδολογιών είναι κρίσιμης σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ps ak politon

 

iata banner

LOGIN